วาฟเฟิลแพน(100 ต่อกล่อง)

วาฟเฟิลแพน(100 ต่อกล่อง)

วาฟเฟิลแพน(100 ต่อกล่อง)

Sku:990-0008

  • $1.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


อะลูมิเนียมตัวอย่างแพนสำหรับส่วนใหญ่ของแข็งโปรแกรม ใช้กับแมกซ์-4000(XL)แม็กซ์-1000 แม็กซ์-2000(XL)และแม็กซ์-5000(XL).


เรายังขอแนะนำ