XT วาฟเฟิลแพน(100 ต่อกล่อง)

XT วาฟเฟิลแพน(100 ต่อกล่อง)

XT วาฟเฟิลแพน(100 ต่อกล่อง)

Sku:990-0233

  • $1.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


อะลูมิเนียมตัวอย่างแพนสำหรับส่วนใหญ่ของแข็งโปรแกรม ใช้กับแมกซ์-4000(XL).


เรายังขอแนะนำ